PDF הדפסה

title15

תכנית במעלה ג'-ד' באר שבע

אוכלוסיית היעד:

 15 ילדים בכיתות ג'-ד'· מבני הקהילה האתיופית בב"ש

מסגרת הפעילות:

בין הימים א-ד בשעות אחה"צ מ-16:00 עד 19:00.

המסגרת כוללת סיוע לימודי, רגשי-חברתי, העשרה חווייתית בליווי אישי וקבוצתי, תוך התאמה ליכולות של כל אחד והמאפשרת קידום ותמיכה אישית וקבוצתית.

מטרות התכנית:

מתן מסגרת תומכת לאחר שעות הלימודים.

  • צמצום פערים לימודיים, חברתיים וערכיים.
  • חיזוק המסוגלות העצמית והדימוי העצמי של הילדים, תוך חיזוק המורשת והמסורת של הקהילה האתיופית.
  • חיזוק הקשר בין ההורים לילדים.
  • יצירת מערכת שאינה מנותקת מהסביבה הטבעית של הילד.
  • עידוד למצוינות בתחומי הלימודים, ספורט ואומנויות הבמה.
  • העצמת הסמכות ההורית באמצעות סדנאות הורים.

יעדי התכנית:

  1. פתיחת 2 קבוצות עבודה המאפשרות לילדים להשתתף בפעילות אחה"צ מ-16:00 עד 19:00 עם רכזת/ מדריכה צמודה ומתנדב/ת. 1) קבוצה לכיתות ה'-ו' בשכונה ו'- עד 15 משתתפים. 2) קבוצה לכיתות ג'-ד' בשכונה י"א - עד 15 משתתפים.
  2. בניית מערך תמיכה, על-ידי יצירת אמון ותקשורת סדירה ופתוחה בין הילד למדריכה, בין המדריכה להורים ובין הילד להורים.
  3. קידום מיומנויות למידה ע"י עבודה פרטנית עם הילד כדי להגיע לשיפור בר מדידה בתפוקות הילד בביה"ס.
  4. עבודה בשיתוף עם גורמים נוספים הנמצאים במגע ישיר ועקיף עם הילד.

לסיפורים אישיים של תלמידים אשר השתתפו בתכנית >>

לתרומה לעמותת עלמי"א >