PDF הדפסה

title15

תכנית מצוינות בטניס

אוכלוסיית היעד:

20 ילדים מכל רחבי ב"ש מכיתות ג-ה.

מסגרת הפעילות:

בימים א,ג,ד בין השעות 15:30 עד 19:30 כולל איסוף ופיזור מהשכונות.

התכנית מופעלת ע"י מרכז הטניס בישראל באמצעות מרכז הטניס בבאר שבע, כאשר מרכז הטניס אחראי לצד הספורטיבי ועלמי"א לצד הפדגוגי.

מטרות התכנית:

  • עידוד מצוינות של בני הקהילה בתחום הטניס.
  • יצירת מעורבות חברתית/ וספורטיבית של בני הקהילה· האתיופית יחד עם האוכלוסייה הרחבה.
  • מתן עזרה בשיעורי-בית ותגבור לימודי.
  • ליווי הילדים עד גיל 18.
  • הצמחת שחקני טניס מצטיינים מהקהילה האתיופית בב"ש.

יעדי התכנית:

  • להגיע עד 20 משתתפים בכיתות ב-ג, שיקחו חלק בתחרויות איזוריות וארציות תוך שנה.
  • העלאת המודעות בקרב ההורים והילדים לאורח חיים בריא וספורטיבי.
  • העלאת הבטחון העצמי של הילדים.
  • התמדה של מה שיותר חניכים עד גיל 18.

לתרומה לעמותת עלמי"א >