PDF הדפסה

title16

להקת B"כורעאת"-גאווה - פרויקט לפיתוח כישרונות לאומניות הבמה 

אוכלוסיית· יעד:

45·נערים ונערות בני הקהילה האתיופית בגילאי 14-18    

   

מטרות:

 1. פיתוח כישרונות צעירים בקרב בני נוער· במצבי סיכון.
 2. העצמה ופיתוח והגברת הבטחון העצמי של הנערים וראיה בהשתתפות הנערים אמצעי להשגת המטרה.
 3. מניעת שוטטות וצמצום שעות סיכון.
 4. חיזוק ופיתוח ערוצי תקשורת בין הנערים לבין החברה, ההורים· ובית-הספר.
 5. יצירת ·זהות וגאווה· ותחושת שייכות בקרב בני נוער.
 6. שיפור וחיזוק רמה לימודי באמצעות חונכות אישית וקבוצתית למניעת נשירה 
  סמויה או גלויה.

יעדי התכנית לשנה הקרובה:

 1. לקלוט לפחות 45 חניכים/ות בארבעת אומניות·הבמה.
 2. להעלות מופע גדול בחודש אוגוסט 2011.
 3. לקיים 6·הופעות בשנה.

 

 1. הופעה בחו"ל עד סוף שנת 2011.
 2. שילוב מתנדבים בתכנית ככוח עזר.
 3. מעורבות הורים פעילה (הגעה להופעות).
 4. מקום – סטודיו להפעלת התכנית ולצייד אותו כראוי

לתרומה לעמותת עלמי"א >