PDF הדפסה
title14

 

"התוכנית הביתית" מסע החסידה

תכנית זו הנה תכנית אם של העמותה ותחילתה· ב-1985, כבר בגל העלייה הראשון של "ביתא ישראל" במימון של קרן ון-ליר.

בשנת ,1989 כשהוקמה עלמי"א (עמותה לקידום המשפחה והילד בקהילה האתיופית· בישראל) המשיכה מייסדת העמותה ומייסדת התכנית הביתית חסיה לוין ז"ל, להמשיך ולהפעיל את התכנית במסגרת העמותה.

בשנת 1991, בגל העלייה השנייה של "ביתא ישראל", צוות העמותה והכלים המקצועיים שפותחו בתכנית הביתית היוו אבני דרך לתחילת קליטתם של עולי אתיופיה בכל רחבי הארץ. עם הזמן עלו עוד צרכים, עם ההתמקמות בדיור הקבע וכל זה הוביל לפיתוח תכניות נוספות בעמותה.

אוכלוסיית היעד:

 • אמהות לילדים בגילאי לידה עד שלוש.
 • ילדים שאינם משובצים במסגרת לימודית כלשהי או/ו ילדים לאמהות שהעובדת הסוציאלית של המשפחה הפנתה אותנו אליהם.
 • משפחות המעוניינות לקדם את התפתחות ילדיהן ואין ביכולתן לעשות זאת בשל פערים תרבותיים ו/או בשל חוסר מידע וידע.

מטרות התוכנית:

 • לעודד התפתחות תקינה של הילדים והעשרתם.
 • הקניית ·כלים להורים בכדי שיהיו המחנכים העיקריים של ילדיהם.
 • פיתוח האחריות (הפיזית והחינוכית) של ההורים לחינוך ילדיהם.
 • העשרת האמהות ע"י הרחבת הידע שלהן וע"י חשיפתן למסגרות חינוכיות שונות.
 • העלאת הדימוי העצמי של האמהות ואת תחושת היכולת שלהן, ע"י מתן לגיטימציה לתרבות המוצא שלהן, (דרך זאת, גם העלאת·הדימוי העצמי של הילדים), באמצעות שילוב המורשת ושימוש בתכניה.

יעדי התוכנית:

 • 24 משפחות מהקהילה האתיופית.
 • העלאת מודעות· ההורה לחשיבות המשחק כאמצעי למידה.
 • המדריכה בת העדה מהווה מודל לחיקוי· להעצמה אישית.
 • קיום 4 מפגשים קבוצתיים במהלך שנת פעילות.
 • מעקב אחר התקדמות האם והילד במהלך שנת פעילות (מבדק בתחילת שנה, אמצע שנה וסוף שנה).

מסגרת התכנית:

התוכנית היא תוכנית פרטנית, המבוססת על הדרכה אינדיווידואלית, הניתנת לאם בביתה אחת לשבוע, ע"י המדריכה. המדריכות מונחות על ידי רכזת שהיא עובדת סוציאלית במקצועה ומקבלת הנחיה מקצועית בעצמה בתחום החינוך לגיל הרך.

ההפעלה של התוכנית כוללת את התכנים הבאים:

א. הדרכה בגיל הרך - הגדרת מהות הגיל הרך בפני האם, המחשת תפיסות הנוגעות להתפתחות החושית, ההתפתחות הקוגניטיבית וההתפתחות הרגשית-חברתית, על פי מושגי האם ויכולת ההפנמה שלה, וכן חיזוק·תפקידי האם והאב והמשפחה המורחבת בהתפתחות הילד בגיל הרך.

ב. המשחק כאמצעי למידה ותקשורת הדגמת המשחק הדידקטי כגון משחקי זיכרון, לגו, הרכבה ועוד שימוש באביזרי בית למשחק עם הילד, הכנת משחקים מגרוטאות, שימוש במשחקים שונים, הכנת משחקים דידקטיים והכנת חומרים נלווים הכוללים אלמנטים של התרבות האתיופית והישראלית.

ג. הקניית השפה· -יצירת גשר תרבותי בין המורשת לתא המשפחתי בתהליך התקשורתי· שבין המבוגר לילד,· הצגת והדגמת· תקשורת מילולית בין האם לילד מיום לידתו, חיזוק בשימוש בשירים וסיפורים מקוריים עבור האם והילד וכן הדגמת אופן הקראת סיפור, המחשתו והמחזתו, והסיפור כגורם להתבטאות רגשית, צפייה נבונה בטלוויזיה - שימוש בתוכניות ילדים וקלטות ווידיאו.

ד. גדילה - הדרכת האם בטיפול בתינוק בבית, בריאות: חיסונים, בריאות הפה והשן, הרגלי ניקיון וסדר, תזונה נכונה, מניעת תאונות בית.

לתרומה לעמותת עלמי"א >