אזעקה לחדר מבית 4M

בונים זמזם לחדר המחובר באופן נסתר לדלת ומצפצף כאשר מישהו "פולש" לחדר.

לומדים על בניית מעגל חשמלי המפעיל אזעקה.

אזעקה לחדר

59.00 ₪מחיר